Od novorozence po předškoláka: Co sdělení vašeho dítěte znamenají

Katie Murray

Broukání a žvatlání děcka je nejen roztomilé, ale tak něco znamená. I pouhé zvuky, které vydává miminko, vám mohou leccos napovědět o tom, co prožívá.

Nevíte, co znamená „gu-gu“ a „ga-ga“? Následující průvodce dětským žvatláním pro každý věk by mohl leccos objasnit!

Komunikace v 1. měsíci

Hned po narození většina miminek komunikuje, když na něco reaguje. Poté, co novorozenec strávil asi devět měsíců v klidném prostředí, je vyděšen všemi těmi novými zvuky a vjemy.

Pláč, rychlé pohyby a vzdechy naznačují, že zažívá něco nového. Tato počáteční komunikace jasně svědčí o tom, že vaše maličké se čile vyvíjí. Z těchto projevů také poznáte, kdy je miminko hladové nebo unavené.

Komunikace ve 4 měsících

Asi ve 4 měsících začne miminko napodobovat zvuky, které slyší od narození. Říká se tomu broukání a je dalším znakem toho, že se dítě průběžně vyvíjí.

Všimněte si, jak miminko při broukání klesá a stoupá hlasem, což znamená, že kopíruje intonaci vašeho hlasu. Pomáhejte mu přitom tím, že na něj budete mluvit pomalu a zřetelně.

Komunikace v 6–8 měsících

Od 6 do 8 měsíců je dítě plně zaměstnáno povídáním. V tomto věku obvykle začíná lézt, ukazovat na různé hračky a přitom žvatlat, což je klasický příklad časné komunikace.

V tomto období základní komunikace je vhodné začít používat znakovou řeč pro miminka! Vezměte si nějakou příručku nebo video a začněte používat znaky pro několik slov, která pravidelně používáte, když si s miminkem povídáte, například „bumbat“, „papat,“ „spinkat“ a „přebalovat.“

Když s tím začnete v 6 nebo 7 měsících, miminko může znakovat již v 8 nebo 9 měsících. A nakonec v této fázi některá miminka řeknou svá první slůvka, často je to „ma-ma“ nebo „ta-ta“.

Komunikace ve 12–18 měsících

V dalších několika měsících se batole naučí dalším novým slovům. Může také začít napodobovat konverzaci žvatláním s odmlkami a „odpovídat“ na vaše otázky.

I když je slovník batolete v tomto věku stále ještě omezený, rozumí již velké části toho, co říkáte. Proto si s ním stále povídejte a podporujte rozvoj jeho řečových schopností!

Komunikace v 18–24 měsících

Teď, když se děcko naučilo již řadu slov, začne je spojovat dohromady a vytvářet první „telegrafické“ větičky (například „Já sám!”). S tím, jak si osvojí schopnost popsat, co chce („Mlíčko, maminko!“) nebo co ho zajímá („Houpej!“), se komunikace s ním stává snadnější, což znamená dosažení dalšího úspěchu pro vás oba.

Jako všechny ostatní schopnosti i řeč se u každého dítěte vyvíjí různým tempem a způsobem. Každé miminko je unikátní a může vyžadovat více nebo méně času, aby se naučilo zvukům a gestům. Než se nadějete, dospěje vaše děcko do upovídaného předškolního stadia a váš klid a ticho se stanou minulostí!

Souhlas pro soubory cookies