Suzanne Dixon

Chcete pomoci svému dítěti při rozvoji řečových schopností? Zkuste tyto tipy:

Povídejte si s ním Čím jazykově bohatší bude prostředí, v němž se pohybuje, tím více se učí. Popisujte všechno, co spolu děláte, a pobízejte ho, aby dělalo totéž. • Mluvte s dítětem gramaticky správně a nešišlejte. Nejlepší způsob, jak ho naučit správně mluvit, je být mu vzorem. • Často se dítěte ptejte na různé věci. Dítě bude chtít odpovídat a bude ho to nutit se vyjadřovat. Navíc se naučí vzájemné konverzaci a následně začne samo klást otázky typu „proč“ a „kde“ (a později „jak“ a „kdy“). • Pojmenovávejte věci, které dítě obklopují.A nechte je slova jasně a zřetelně opakovat. • Klaďte důraz na slovesa! Zaměřte se na slovesa. Učí se totiž obtížněji než například podstatná nebo přídavná jména. • Přiměřeně zdůrazňujte slova. Hlasem zdůrazňujte konkrétní slova a obraťte pozornost děcka k tomu, co znamenají. Z tónu vašeho hlasu, pomalejšího tempa a odmlk pochopí, že to děláte kvůli němu, a hned našpicuje uši. • Používejte gesta, aby lépe pochopilo, o čem mluvíte. Hrajte jako na divadle. Při vašem „představení“ děcko lépe pochopí význam různých slov. • Buďte trochu přísní. Vyzvěte nenásilně děcko, aby používalo správná slova, když něco chce. Když máte pocit, že se již lépe vyjadřuje, udělejte schválně chybu, například mu podejte vodu v červeném hrnečku, i když chtělo modrý. Dejte mu příležitost, aby vám řeklo, co jste udělali špatně. • Reagujte na to, co říká, nikoli na to, co tím myslí. Opakujte to, co říká, se správnou výslovností a ve správném tvaru, ale nenuťte ho, aby se opravovalo. Udělá to samo, pokud bude mít ve vás dobrý vzor. • Čtěte dítěti. Posloucháním pohádek si dítě zdokonaluje řečové schopnosti. Nedivte se, až bude s vámi „číst“, jen se naučilo nazpaměť známé pohádky. • Vyzvěte děcko, aby vyprávělo příhody ze svého života. Pomáhejte mu vyplňovat mezery, aby bylo vyprávění plynulejší. Dítě začíná dávat věci do souvislostí. Povídání o minulých a budoucích událostech bude dalším krokem.

Snažte se rozvíjet řečové schopnosti dítěte i při každodenních aktivitách. Například namísto otázky „Chceš už jít spát?“ (Stejně žádné batole neodpoví ano!), zkuste něco jako „Je čas jít spát. Chceš raději červené nebo modré dupačky?“