Jak dítěti pomoci v rozvoji jazykových dovedností

Suzanne Dixon

Chcete pomoci svému dítěti při rozvoji řečových schopností? Zkuste tyto tipy:

Povídejte si s ním. Čím jazykově bohatší bude prostředí, v němž se pohybuje, tím více se učí. Popisujte všechno, co spolu děláte, a pobízejte ho, aby dělalo totéž. • Mluvte s dítětem gramaticky správně a nešišlejte. Nejlepší způsob, jak ho naučit správně mluvit, je být mu vzorem. • Často se dítěte ptejte na různé věci. Dítě bude chtít odpovídat a bude ho to nutit se vyjadřovat. Navíc se naučí vzájemné konverzaci a následně začne samo klást otázky typu „proč“ a „kde“ (a později „jak“ a „kdy“). • Pojmenovávejte věci, které dítě obklopují. A nechte je slova jasně a zřetelně opakovat. • Klaďte důraz na slovesa! Zaměřte se na slovesa. Učí se totiž obtížněji než například podstatná nebo přídavná jména. • Přiměřeně zdůrazňujte slova. Hlasem zdůrazňujte konkrétní slova a obraťte pozornost děcka k tomu, co znamenají. Z tónu vašeho hlasu, pomalejšího tempa a odmlk pochopí, že to děláte kvůli němu, a hned našpicuje uši. • Používejte gesta, aby lépe pochopilo, o čem mluvíte. Hrajte jako na divadle. Při vašem „představení“ děcko lépe pochopí význam různých slov. • Buďte trochu přísní. Vyzvěte nenásilně děcko, aby používalo správná slova, když něco chce. Když máte pocit, že se již lépe vyjadřuje, udělejte schválně chybu, například mu podejte vodu v červeném hrnečku, i když chtělo modrý. Dejte mu příležitost, aby vám řeklo, co jste udělali špatně. • Reagujte na to, co říká, nikoli na to, co tím myslí. Opakujte to, co říká, se správnou výslovností a ve správném tvaru, ale nenuťte ho, aby se opravovalo. Udělá to samo, pokud bude mít ve vás dobrý vzor. • Čtěte dítěti. Posloucháním pohádek si dítě zdokonaluje řečové schopnosti. Nedivte se, až bude s vámi „číst“, jen se naučilo nazpaměť známé pohádky. • Vyzvěte děcko, aby vyprávělo příhody ze svého života. Pomáhejte mu vyplňovat mezery, aby bylo vyprávění plynulejší. Dítě začíná dávat věci do souvislostí. Povídání o minulých a budoucích událostech bude dalším krokem.

Snažte se rozvíjet řečové schopnosti dítěte i při každodenních aktivitách. Například namísto otázky „Chceš už jít spát?“ (Stejně žádné batole neodpoví ano!), zkuste něco jako „Je čas jít spát. Chceš raději červené nebo modré dupačky?“

Souhlas pro soubory cookies