why-kids-say-bad-words-and-how-to-help-them-stop

Proč děti používají neslušná slova (a jak jim pomoci s tím přestat)?

Lawrence Kutner

Budete-li pozorně naslouchat, jaká slova používají děti předškolního věku, zjistíte, že jejich slovní zásoba není tak nevinná, jak bychom si mysleli. Jejich konverzace je opepřena agresivními slovními obraty. Některé z nich jsou jednoduché nadávky, které používají dospělí. Jiné výrazy jako „hovínková hlava“ používají jedině děti.

Děti se učí, co znamenají jednotlivá slova z kontextu, ve kterém se používají. Proto dítě může chtít „mléko“, když chce pít něco jiného. Pro něj je „mléko“ jednoduše slovo spojené s pitím. Odvodilo si význam tohoto slova z toho, co se stane, když jej vysloví.

Nástroje pro upoutání pozornosti


Zeptáte-li se čtyřletého dítěte, které použije neslušné slovo, co to slovo znamená, je velice pravděpodobné, že řekne něco jako: „To se říká, když chcete, aby vás lidé poslouchali.“ Tato odpověď ukazuje, že dítě chápe sílu slova – zejména některých slov – i když tak docela nerozumí jejich významu.

Dr. Timothy B. Jay, profesor psychologie na North Adams State College ve státě Massachusetts, studoval zákonitosti používání nadávek a jiných forem neslušné mluvy u dětí. Zjistil, že zde, stejně jako v jiných oblastech verbálního vývoje, jsou dívky napřed. Tří- a čtyřleté holčičky v průměru znaly 23 hrubých slov a nadávek narozdíl od chlapců, kteří jich znali pouze 17.

Jako rodiče nás může zaskočit, když slyšíme taková slova z úst roztomilého předškoláka, ale je důležité pochopit, nejen proč děti takto mluví, ale i to, jak se jejich výklad těchto slov často velmi liší od toho našeho.

Silná slova, silné emoce


Tříleté dítě může používat „nočníková slova“ ke škádlení kamarádů. Samozřejmě je nemyslí doslova. Spíše se takto chlubí, že se mu povedlo naučit chodit na nočník, nebo naopak vyjadřuje, že s tímto problémem prozatím stále bojuje.

Totéž platí, když jeden předškolák řekne druhému, že je „strašpytel“ nebo něco podobného. Toto jsou roky intenzivních emocí. Jednou z výzev, kterým čelí děti v předškolním věku, je naučit se lépe ovládat své emoce. Když dítě počastuje tímto výrazem někoho jiného, může tím vyjadřovat, že nemá strach. Znovu platí, že jazyk dítěte odráží to, s čím se na daném stupni vývoje převážně v životě potýká.

Je velmi nepravděpodobné, že dokážete ochránit své dítě před tím, aby někde nezaslechlo neslušná slova. Jsou všude kolem nich: v mateřské školce, na hřišti a v televizi – a to i v případě, že ta slova doma nikdy nikdo nevysloví. Skutečnou výzvou je pomoci dětem naučit se, kdy je používání takové mluvy společensky vhodné, a pomoci jim zvládnout verbální dovednosti, které budou potřebovat, aby se lépe vyjádřily bez použití takových výrazů.

Užitečné rady


Jak postupovat? Zde jsou tři možnosti:

• Ignorujte jejich chování, protože děti pak obvykle přejdou k něčemu jinému. Prostě to není taková legrace, když kvůli tomu dospělí nedělají povyk.
• Naučte děti jiná slovní spojení. Stejně jako u jiného problémového chování říkat jednoduše dítěti, ať něco nedělá, není tak účinné, jako nabídnout jiné, ale stejně uspokojivé řešení. Když navrhnete jiná slovní spojení, ukážete dítěti, že chápete jeho silné emoce, a nabízíte mu způsob, jak tyto emoce vyjádřit přijatelnějším způsobem.
• Pokuste se zamést před vlastním prahem. To, jak je vhodné mluvit v jednotlivých situacích, se děti hodně učí od vás. Nemůžete očekávat, že předškolák, kterého vedete k tomu, aby se učil nová slova a jasně se vyjadřoval, nebude používat emocionálně příznaková slovní spojení, která slyší z vašich úst.

Mohlo by se vám líbit: