Proč je hra pro zdravý vývoj nezbytně důležitá

Význam otázky týkající se zábavy: Jak se vaše batole dozvídá o fungování věcí na světě? Odpověď: prostřednictvím hry. Je to tak jednoduché. Vaše batole se dozvídá hodně informací o světě prostřednictvím hry. Každá událost, předmět a činnost je očima dítěte příležitostí k zábavě, a jsou-li děti součástí okolního prostředí, zatímco si hrají, dozvídají se o světě více.

JAK SE UČIT PROSTŘEDNICTVÍM ZÁBAVY

V této fázi vývoje dítěte představuje jakákoli činnost, do níž se vaše batole zapojí, formu hry, ať už je to naklápění oběda na druhou stranu talíře a jeho přeskupování na jídelním tácu, vytahování veškerého úhledně složeného oblečení ze skříně, nebo rovnání hraček na podlaze do řady. A každá jednotlivá herní činnost zase představuje velmi speciální příležitost učit se a rozvíjet. Hra vašemu dítěti pomáhá rozvíjet motorické dovednosti, sociální dovednosti, jazykové a rozumové schopnosti. Naštěstí k tomu dochází zcela přirozeně. Batolata mají jedinečný dar vidět herní potenciál téměř v každé věci nebo situaci. Mějte se však na pozoru, tato chuť hrát si a objevovat je může často přivést do potíží!

Souhlas pro soubory cookies