Vývoj pocitu sebeuvědomění u vašeho dítěte

Modrá versus růžová

V tomto věku si vaše batole bude pravděpodobně spokojeně hrát jak s panenkami, tak s autíčky. Uvědomování si příslušnosti k pohlaví se bude ještě vyvíjet. Příštích několik měsíců se však dívejte pozorně a uvidíte, že začnete v chování dítěte zaznamenávat drobné zvyky a preference, které jsou víc dívčí/chlapecké – například ve způsobu, jakým si vybírá hru, a v jeho emoční reakci na konkrétní situace.

PANENKY, NEBO NÁKLAĎÁKY

Právě teď si vaše batole skvěle pohraje s oběma. Ale už i v tomto raném věku můžete začít pozorovat první známky vyvíjející se identifikace dítěte k mužskému nebo ženskému pohlaví. Vaše maličké některé rozdíly mezi oběma pohlavími zaznamenalo už velmi brzy. Ve věku pouhých několika měsíců si v duchu do jedné kategorie řadil lidi jako maminka – kteří mají vysoké hlasy, prsa, jemné rysy a zvláštní způsob chůze – a do druhé kategorie lidi jako tatínek – s hlubokými hlasy, drsnými pichlavými tvářemi, velkýma silnýma rukama a jiným způsobem chůze. Jeho rozlišování na muže a ženy je však v této etapě založeno výhradně na některých zřejmých biologických rozdílech, a nikoli na tom, co to skutečně znamená být mužem nebo ženou – jak toto ovlivňuje naše chování, co máme rádi, a co nikoli, naše životní volby atd. Pohlaví je součástí naší sociální identity a trvá to několik let, než se vyvine.

VYTVÁŘENÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ

Ve věku dvou let si chlapci i dívky stále hrají povětšinou stejným způsobem a zpravidla si nedělají těžkou hlavu kvůli pohlaví svých kamarádů. Právě teď je sebeuvědomění vašeho dítěte založeno hlavně na tom, jak vnímá svoje postavení v rodině, na vazbách, které si vytváří s ostatními, a jeho aktuálních myšlenkách a pocitech. Má to pramálo společného s ideou dívky versus chlapci. Malé upřednostňování pohlaví však bude v dalších měsících stále znatelnější. V chování mnoha malých holčiček se během třetího roku jejich života začínají při herní činnosti projevovat prvky týkající se výchovy a péče a holčičky rády napodobují pohyby a reakce svých matek. Na druhé straně chlapci si budou postupně začínat zkoušet drsnější, hlasitější a ráznější aspekty mužské role. Tyto okamžiky jsou však prchavé a malá holčička, která v jednu chvíli drží v náručí svoji panenku a něžně jí zpívá, bude v další chvíli úplně stejně spokojená, když bude drtit autíčka a vláčky v obrovské řetězové srážce. Nicméně podobné stereotypní upřednostňování se pořád vyvíjí. Za pár let bude identifikace k mužskému nebo ženskému pohlaví určovat většinu rozhodnutí vašeho dítěte. Pro teď si tedy užívejte skutečnost, že se vašemu maličkému chlapečkovi či vaší malé holčičce stále líbí růžová naprosto stejně jako modrá a je mu úplně jedno, jestli pozvete na hrací schůzku kluky nebo holky!

Souhlas pro soubory cookies