Jak uzpůsobit svůj domov, když už vaše děťátko chodí

Melissa A. Kay

Pro ochranu svého děťátka můžete udělat cokoli. Teď když chodí a je schopné se pohybovat po domě úplně novým způsobem, zabezpečení domu na ochranu dítěte je přímo rozkazem. Možná už jste nějaké takové kroky podnikli, v domě však vždycky může číhat nebezpečí a mohou se tam vyskytovat věci, které by mohly představovat riziko, jež vás možná ani nenapadlo.

Tady je jednoduchý průvodce zahrnující věci, které bude potřeba zajistit, aby si dítě nemohlo ublížit, a rizika, na která si dát pozor, abyste čerstvého chodce udrželi v bezpečí.

1. Snižte se na úroveň svého dítěte

Možná už jste to udělali, jakmile začalo vaše miminko lézt, ale teď když chodí, bude moci dosáhnout na mnohem víc věcí po celém domě a může teď mít tu správnou výšku, aby do nich právě vrazilo.

Skrčte se na jeho úroveň a odstraňte všechny snadno rozbitné a malé věci, po nichž by mohlo chňapnout a případně je vdechnout, a rozhlédněte se po ostrých rozích a rozích stolů. Chrániče rohů či jiné ochrany poskytnou vašemu děťátku ochranu v případě, že narazí do jinak ostrého rohu. Klinika Mayo doporučuje odstranění rozviklaných a vratkých stolů nebo jiných kousků nábytku, u nichž hrozí, že by se mohly převrhnout, až by se o ně vaše děťátko opřelo.

Také připevněte ke zdi knihovny, poličky či jiný nábytek, abyste zabránili jakémukoli jejich převrhnutí.

2. Zamezte riziku otravy

Klinika Mayo rovněž doporučuje uchovávat veškeré nebezpečné látky mimo dosah dítěte, aby se zamezilo riziku náhodné otravy. Patří sem různé rostliny, které doma pěstujete, léky, čisticí prostředky, saponáty na mytí nádobí, bělicí prostředky a další produkty obsahující alkohol či toxické materiály.

Veškeré potenciálně nebezpečné produkty je dobré uchovávat v jejich původním obalu opatřeném náležitým štítkem s bezpečnostními informacemi. Jestliže nebudete moci toxické materiály odstranit úplně, postarejte se o uzamčení veškerých přístupných skříněk, v nichž se tyto materiály nacházejí.

Rovněž mějte po ruce telefonní číslo na toxikologické středisko.

Schody a okna

Namontujte bezpečnostní vrátka u horní i dolní části schodů a také u dveřních průchodů do místností, které mohou pro dítě představovat riziko. Odsuňte nábytek od vysokých oken, aby po něm vaše dítě nemohlo vyšplhat na okenní římsy. To se týká také jeho postýlky. Přesvědčte se, že okenní rolety nemají šňůry se smyčkou, aby nemohlo dojít k uškrcení.

Další důležitá bezpečnostní opatření

• Zakupte kryty zásuvek na ochranu před zásahem elektrickým proudem • Na kuchyňském sporáku používejte pouze zadní hořáky • Používejte dveřní zarážky, abyste zabránili tomu, že si vaše dítě skřípne prsty do dveří • Namontujte zámky na toaletu, abyste svému dítěti zamezili v otevření poklopu • Namontujte na vodovodní kohoutky zařízení proti opaření • Odpojte všechny elektrické přístroje, které nepoužíváte • Zavírejte myčku nádobí a kontejner/lis na odpadky, pokud je zrovna nepoužíváte • Odstraňte rohože, abyste zamezili zakopnutí

Mějte na paměti, že vaše děťátko je připravené objevovat místa, do nichž se předtím nemohlo dostat. Většina opatření k zajištění bezpečnosti dítěte je záležitostí selského rozumu a zde uvedená pravidla vám mají pomoci, abyste byli klidnější, když víte, že jste svému děťátku zajistili ochranu před možnými nebezpečími.

Souhlas pro soubory cookies