crib talk- why your baby talking to himself helps

Suzanne Dixon

Během dne, když procházíte kolem dveří jeho pokojíčku, můžete zaslechnout jeho hlas. I když jste v pokušení vejít do pokojíčku a začít si s ním povídat, není to nutné. Jeho vnitřní (nebo v tomto případě „vnější“) dialog mu pomáhá v mnoha směrech.

Prostřednictvím těchto monologů dítě „bilancuje“, co se za celý den stalo. Alespoň tak tomu je podle teorie Katherine Nelsonové, psycholožky ze City University of New York.

Na základě svých výzkumů K. Nelsonová a její kolegové zjistili, že „dětská samomluva v postýlce“ je velmi pestrá. Malé děti, které si pro sebe žvatlají, si vytvářejí svůj svět tím, že si převypravují a vykládají klíčové zážitky, například, co dělaly v jeslích nebo jak si hrály s novým zvířátkem.

Převyprávěním svých zážitků v nich dítě nalézá smysl, což zpětně ovlivňuje jeho proces sebeuvědomění.

Toto „přemítání“ je součástí rozvíjejících se emočních a kognitivních dovedností dítěte. Proto ho poslouchejte bez přerušování.

Nedivte se, když uslyšíte svůj vlastní hlas, kterým hubujete, nebo imitaci vašeho utěšování. Dítě si připomíná všechno, co prožilo, včetně toho, co se děje v rodině!