Náhlá záplava slov vašeho batolete

Několik měsíců před druhými narozeninami nastávají změny ve vývoji řeči. Vaše batole začíná více mluvit, a vyjadřovat tak své pocity a potřeby. V této fázi je slovní zásoba dítěte stále velmi omezená, proto často používá slova příliš obecně – slovem „dort“ například nazývá všechny sladkosti, tedy různé věci nazývá stejným slovem. Není to proto, že výrazu správně nerozumí nebo si nevšímá rozdílů mezi předměty, jen ještě nezná všechna potřebná slova. Takže čím více na něj budete mluvit a říkat mu, jak se co jmenuje, tím více nových slov se naučí.

Rozvoj řeči

Schopnost mluvit bereme jako samozřejmost. Ale dítě musí zvládnout ještě spoustu úkolů, než si tuto schopnost osvojí. Musí se naučit, jak rozdělit proud řeči a rozeznávat zvukové vzorce, rytmy a struktury, ze kterých se skládají slova. Vypěstovalo si větší citlivost vůči drobným rozdílům v intonaci a základním pravidlům gramatiky a postupně se učí přiřadit význam ke zvětšujícímu se počtu známých slov a jmen. Mezitím se také pilně snažilo naučit ovládat své hlasové ústrojí, aby mohlo zopakovat záludné kombinace zvuků, ze kterých jsou tvořena slova jeho mateřského jazyka. Nejspíše si ani neuvědomujete, kolik slov vaše děťátko již zná, protože je ještě nedokáže zřetelně vyslovit. Pokud ale budete poslouchat jeho žvatlání pozorně, uslyšíte části slov. Budete žasnout nad tím, jak dobře se dokáže vyjádřit s tak omezenou slovní zásobou. Umí spoustu triků, jak nejlépe využít slova, která zná. Můžete si všimnout, že často používá význam jednoho slova příliš obecně. Například používá slovo „pes“ pro všechna zvířata, nebo slovo „auto“ pro všechno, co jezdí. Díky těmto zobecněním dokáže vyjádřit, co prožívá, a zároveň vás tak přiměje ho naučit správné výrazy. Je to chytrý trik, díky kterému se toho dítě spoustu naučí. Někdy během příštího roku se dítě bude učit nová slova tak snadno, že bude schopné se naučit až 8 nových slov denně. Jakmile bude znát 100 až 150 slov, může je začít kombinovat.

Souhlas pro soubory cookies