Ohlédnutí za prvním rokem – urazilo jsi pěkný kus cesty, zlatíčko!

Rekapitulace prvního roku Za posledních 12 měsíců miminko neuvěřitelně vyrostlo a rozvinulo své schopnosti. Jeho tělesná váha se ztrojnásobila, začalo mluvit a naučilo se samo pohybovat. Společensky se obrovskými kroky začlenilo do rodiny jako její aktivní člen a zjistilo, jak reagovat na lidi v širším okolí. Takže co ho čeká v nadcházejícím roce?

Rok v životě...

Vaše děťátko vyrostlo a vyvinulo se za posledních 12 měsíců rychleji než kdykoli jindy v životě. Z malého bezbranného novorozeněte se stal sebevědomý, pohyblivý malý jedinec, jemuž jste pomáhali projít mnohými změnami jak v jeho vzhledu, tak v jeho chování. Věnujte teď čas zamyšlení se nad nejpozoruhodnějšími úspěchy, kterých do dnešního dne dosáhlo. Za prvé, výživná potrava, kterou jste mu dodávali, ztrojnásobila jeho tělesnou váhu. Rysy v obličeji se mu vyvinuly a nyní dokáže měnit výraz, a reagovat tak na citové a fyzické podněty. Dobře ovládá tělesné pohyby a používá je, aby dosáhlo svých cílů a realizovalo své záměry. Dokáže se nyní rychle a efektivně pohybovat po okolí a přemýšlí, že přestane lézt po čtyřech a „postaví se na vlastní nohy“. Z miminka se stává malý odvážlivec a dobrodruh a je na sebe hrdé, kdykoli uspěje v nějaké nové výzvě. Tento rok udělalo také velké pokroky v osvojování si jazyka. Od chvíle, kdy poprvé jazyk slyšelo – během posledních několika týdnů v děloze – ho nepřestaly fascinovat hlasy a rytmus a melodie jazyka. Od příchodu na svět mu netrvalo dlouho všimnout si významné role jazyka v každodenním životě. Takže během několika měsíců od narození začalo žvatlat, aby si vyzkoušelo vlastní hlasový aparát sloužící k produkci široké škály zvuků lidské řeči. Během několika posledních měsíců se však výhradně soustředilo na zvuky svého mateřského jazyka, aby nakonec dokázalo říci svá první slova.

Co přijde?

Nyní se můžete těšit na dalších 12 měsíců úžasného rozvoje, protože děťátko se učí chodit, běhat a skákat, osvojuje si čím dál větší slovní zásobu a potom začíná kombinovat slova. Bude se více zapojovat do společenského života a bude asertivnější. Využije každé příležitosti k vylepšování svých schopností řešit problémy, aby uskutečňovalo své záměry. Jak jste si asi už uvědomili, s malými dětmi nejde vše jako po másle. Počítejte s různými zvraty. Ale když to půjde trochu ztěžka, vraťte se o krok zpět a připomeňte si, že máte co do činění s jednoročním dítětem, které vidí svět jinak než vy, a snažte se zaměřit na nádherné pozitivní zážitky, které s vaším malým získáváte. Co kdybyste si vedli deník se záznamy o rozvoji slovní zásoby dítěte? První roky jsou obdobím skvělých, legračních a nezapomenutelných příkladů jazykové produkce a vy budete vděční, že jste si zapsali některé kouzelné chyby a lingvistické vynálezy, které bude během dalších dvou nebo tří let vytvářet.

Souhlas pro soubory cookies