Pět způsobů jak svému batoleti pomoci začít mluvit

Kate Conaway

Zhruba ve věku 12 měsíců se děcko dostává do stadia žvatlání. Je však důležité nesrovnávat vývoj řečových schopností vašeho batolete s ostatními dětmi. U každého dítěte se vyvíjí řeč jinak rychle a každé dítě se chová jinak. I v roce některé děti žvatlají méně než jejich vrstevníci.

Dále uvádíme pět způsobů, jak batole podněcovat k aktivnímu a otevřenému experimentování se slovy.

Připravte se na spoustu žvatlání!

1. Hrajte si na něco

Ve 2 letech již většina batolat zná asi 50 slov. Některé dokonce umí spojovat dvě slova dohromady a vytvářet krátké větičky. Batolata se učí hlavně napodobováním. Při hře můžete vymýšlet různé činnosti rozvíjející řeč. Děcku se například bude určitě líbit napodobování rozhovoru po telefonu.

Podněcovat řečové schopnosti batolete můžete i jinými hrami, například hrou na oběd v restauraci s plyšáky a napodobeninami potravin nebo na nakupování potravin s dětskou pokladnou. Snažte se podporovat tvořivost dítěte tím, že ho necháte, aby si každý den nějakou dobu hrálo samo. Budete žasnout, až uvidíte, jak si kolem sebe shromáždí hračky a brebentí s nimi.

2. Čtěte si spolu

Snažte se číst si spolu nahlas každý den z několika knížek. Můžete také spolu začít pravidelně chodit do knihovny.

Při předčítání požádejte děcko, aby pomáhalo obracet stránky. Ukazujte na obrázky a ptejte se, abyste rozproudili dialog („Co říká ten pejsek?“ nebo „Kde je sedlák?“). Čtěte stále dokola knížky, které máte doma. Budete překvapeni, jak rychle si dítě zapamatuje různé příběhy, může začít i opakovat určité části, případně dovypráví konec pohádky. Později děcko vybídněte, aby četlo své oblíbené pohádky panenkám a plyšovým zvířátkům.

3. Povídejte si se svým dítětem

Hovořte s dítětem svým normálním, dospělým hlasem. Když je dítěti jeden rok, nesnažte se na něj mluvit jen roztomile a vyšším hlasem a začněte používat svůj normální hlas. Děcko začne chápat smysl slov, napodobovat vaše zvuky a pravděpodobně začne mluvit. Používejte gesta, aby je mohlo dítě napodobit, když nemůže najít správná slova.

4. Ptejte se na různé věci

Některé děti se začnou již ve 2 letech pouštět do delších vět tvořených dvěma nebo třemi slovy. Tento proces můžete urychlit tím, že se budete batolete během dne ptát na různé věci (například „Jakou hračku chceš?“ nebo „Kdopak to je?“).

I když jeho „věty“ nevyjadřují ucelené myšlenky, obvykle obsahují pointu. Neustále s batoletem komunikujte a přikývněte nebo se usmějte, i když jeho odpověď je technicky nesprávná a nesmyslná.

5. Učte dítě novým slovům

První slova vašeho děcka budou nejspíše zahrnovat pojmenování členů rodiny, oblíbené hračky a denně používané věci, například mléko. Nejdůležitější z hlediska rozvoje řeči je nezapomínat, že batole se učí posloucháním a procvičováním.

Učte dítě tím, že budete ukazovat na různé věci a popisovat je, například části těla (ruce a nohy), nebo ptáky a stromy v přírodě.

A hlavně si to užívejte!

Souhlas pro soubory cookies