Poškozuje baby talk vývoj řeči?

Cheryl Lock

Je dobré používat řeč zaměřenou na dítě (baby talk) v 9 měsících? Je to velká švanda a zdá se, že je pro jeho ouška tato řeč snazší. Je důležité z hlediska vývoje řeči mluvit na dítě vždy správně?

Hlas je pro miminka nesmírně důležitý a asi jste si již všimli, že vás miminko podle hlasu pozná, i když jste vedle v místnosti!

Hlas matky dítě uklidňuje a dítě ho spojuje s láskou a potravou. Je přirozené, že k děťátku mluvíte zcela jiným tónem hlasu, než když mluvíte s dospělými lidmi. Například můžete zvyšovat hlas, zdůrazňovat slabiky nebo artikulovat ústy výrazněji než obvykle.

„Řeč zaměřenou na dítě“ neboli „baby talk“ nelze zaměňovat s používáním slov, která nic neznamenají, nebo napodobováním dětského šišlání. Studie prokázaly, že děti, jejichž rodiče používali řeč zaměřenou na dítě, se naučí mluvit dřív, než děti, na které rodiče mluví dospělým hlasem.

Sledujte další pokroky ve vývoji řeči, kterých by vaše děcko mělo dosáhnout během prvního roku:

• Miminko pozná váš hlas a zjistí, odkud přichází zvuk. • Miminko slyší na své jméno. • Žvatlání začíná obvykle slůvky jako „ma-ma“ a „ta-ta“ nebo jiným jedním nebo dvěma slůvky. • Dítě začíná intonovat nebo zvyšuje a snižuje hlas, jako by mluvilo ve větách. • Miminko se dívá na předměty, na které ukazujete a kam ho nasměrujete.

Nakonec se naučí mluvit každé dítě, ale je fakt, že pro jeho řečový vývoj může být „baby talk“ do určité míry užitečný.

Souhlas pro soubory cookies