Význam rituálů v životě malého dítěte

Suzanne Dixon

Důležitá pro vývoj dítěte je pravidelnost a předvídatelnost, která se může dospělým zdát nudná. Každodenní rutinní činnosti poskytují dětem pocit bezpečí a učí je řádu.

To vysvětluje, proč jsou jednoduché rituály, jako například pravidelná doba jídla nebo zpívání před spaním, pro děti v předškolním věku tak klíčové. Jsou-li členové vaší rodiny hodně zaměstnaní, váš život je plný neočekávaných akcí a harmonogram je hektický, budou tyto pevné body pro vás i vaše dítě ještě důležitější.

Prázdniny a mimořádné události, například narození děťátka, jsou příhodným momentem pro zavedení pravidelných rodinných rituálů. Například opakující se rodinné oslavy probíhající vždy podle stejného scénáře pomohou dětem pochopit jejich původ, hodnotu a identitu.

Zapojte dítě do přípravy těchto akcí a předem si s ním o nich povídejte. Ukažte mu obrázky stejné oslavy z minula nebo podobných oslav z vašeho dětství. I když dítě v tomto věku úplně nepochopí všechny souvislosti, buduje si pocit sounáležitosti s rodinou a její tradicí.

Pokud vám vaše rodinné tradice nesedí, vytvořte si nové! A později budou vaše děti říkat, „My jsme vždycky doma dělali…“, protože budou mít pocit, že se to tak dělalo odjakživa!

PŘEČTĚTE SI VÍCE Mateřský koutek

Souhlas pro soubory cookies