Pampers a udržitelný rozvoj – milujeme méně odpadu

Odpad představuje pro naše odvětví a pro celou společnost jednu z nejviditelnějších výzev udržitelnosti. Je to výzva, kterou vidí každý den rodiče, když přebalují své děťátko. Chceme zjistit, jak můžeme tuto výzvu sebevědomě řešit.

Věříme v sílu inovací a kolektivního úsilí. Chceme spolupracovat s rodiči, partnery a ostatními hráči v našem oboru, například se společnostmi, které se zabývají řízením odpadního hospodářství, abychom pochopili, jakým způsobem můžeme dosáhnout skutečné změny. Milujeme řešení cirkulární ekonomiky a do roku 2030 celosvětově investujeme 10 milionů dolarů do světových partnerství a spojenectví, abychom se mohli vydat na cestu k hledání řešení.

Lehčí plenky

Lehčí plenky

Snižování hmotnosti našich plenek pomáhá snižovat množství odpadu, který z plenek vzniká. Pokud jste rodič, nejspíš vás nepřekvapí, že v Evropě spotřebuje průměrné děťátko několik tisíc plenek, než se naučí chodit na nočník. Proto jsme v průběhu uplynulých 30 let* snížili hmotnost našich plenek o 50 %: díky tomu, že jsme začali používat účinnější materiály a také díky inovativnímu designu výrobků. Pokud dnes děťátko nosí plenky Pampers, stačí pro pokrytí jeho průměrných potřeb asi o 20 kg surovin potřebných na výrobu plenek méně než před 6 lety. To znamená, že se za období, kdy děťátko používá plenky, dostává do odpadkového koše v průměru až o 750 plenek méně!

Láska k hledání nových řešení problematiky odpadu

Usilovně pracujeme na inovacích a spolu s našimi partnery se snažíme pochopit možnosti, jak by se mohlo snížit množství odpadu. Rozhodli jsme se proto investovat do roku 2030 částku 10 milionů dolarů do světových partnerství a spojenectví. Cílem je pomoci lépe prozkoumat řešení cirkulární ekonomiky. Naše poznatky budeme samozřejmě sdílet, abychom pomohli urychlit pokrok celého odvětví směrem ke snížení množství odpadu.

Stejně jako se děťátko učí na své cestě životem, také my po celou dobu zjišťujeme další skutečnosti. Hodně jsme se toho naučili díky našim pilotním programům sběru pomocí „smart bins“ (chytrých odpadkových košů) v Paříži, japonském Kobe a v Amsterdamu. Každá země je jiná a naše pilotní projekty nám pomáhají nacházet nejlepší řešení díky tomu, že můžeme porozumět místním zákonům o odpadu, zvyklostem při třídění a rodičovským zvykům. Zvládnout odpad z plenek lze pouze při spolupráci mezi rodiči a výrobci plenek. Je to složitý úkol, jsme však odhodlaní na něm nadále pracovat.

Milujeme méně odpadu | Pampers

Nová řešení pro obaly

Odpad z obalů je dnes pro mnohé z nás v popředí zájmu. Naším cílem je, aby se do roku 2030 tam, kde existuje místní infrastruktura, 100 % našich obalů recyklovalo. Do roku 2030 chceme také v našich obalových materiálech snížit o 50 % množství plastů vyrobených z primární ropy. V Evropě obsahují obaly výrobků Pampers Harmonie materiály rostlinného původu (BioPE), což je náš první krok na cestě ke snížení používání plastů vyrobených z primární ropy. V rámci celé Evropy také integrujeme do obalů našich výrobků Premium a Mainline postindustriální recyklovaný plast.

Odpovědná spotřeba

Pomocí označení na obalech a informací na našich internetových stránkách dáváme rodičům a pečovatelům návod, jak likvidovat naše plenky a čisticí ubrousky odpovědně. V Pampers také usilovně zvyšujeme povědomí o správném způsobu třídění a likvidace našich plenek a čisticích ubrousků.

Dlouhou dobu byl na obalech našich čisticích ubrousků jasný a výstižný symbol „Nesplachovat“, a to bez ohledu na to, jestli obsahovaly plasty, či nikoli. To znamená, že jsme spotřebitelům sdělovali, aby v zájmu ochrany planety při likvidaci použitých čisticích ubrousků používali odpadkový koš a nikdy je nesplachovali do toalety.

A tady uvádíme několik tipů, jak třídit a likvidovat použitou plenku:

  • Před výměnou plenky i po ní si vždy umyjte ruce.

  • Použitou plenku srolujte znečištěnou stranou dovnitř a zajistěte ji pomocí upevňovacích pásků. Budete s ní pak moci snadněji manipulovat a jednoduše ji vyhodíte do odpadkového koše.

  • Z hlediska komfortu je dobré mít na použité plenky vedle přebalovacího pultu samostatný koš s pedálem (a pytlem na odpad). Používání koše s víkem nebo speciálního koše na plenky pomáhá redukovat zápach. Jakmile tento koš naplníte, vyneste plenky společně s ostatním domácím odpadem. Vždy si přečtěte pokyny na obalu, obvykle se však jednorázové plenky musí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

  • Bezpečnost a hygiena především. Vždy udržujte plenky, pytle do odpadkového koše a veškeré obalové materiály mimo dosah dětí.

* 50 % platí pro časové období mezi lety 1990 a 2020

Souhlas pro soubory cookies