Pampers a udržitelný rozvoj – Milujeme menší uhlíkovou stopu

Věříme, že společně vytváříme děťátkům lepší svět, a k tomu nestačí pečovat o zdravý a šťastný vývoj dnešních děťátek, musíme se starat také o svět, ve kterém budou zítra vyrůstat. Ti rodiče, kteří jsou ekologicky uvědomělí, přemýšlí dál než jen k výměně další plenky a snaží se zvažovat celkovou ekologickou stopu výrobků, které používají.

Proto se v Pampers soustředíme na to, abychom přispěli k akčnímu plánu změny klimatu. Tvoří to součást cíle naší společnosti do roku 2040, kterým jsou nulové emise skleníkových plynů.

Milujeme menší uhlíkovou stopu | Pampers

Náš vědecký přístup

Abychom pochopili, v čem spočívá dopad našich výrobků na životní prostředí, uplatňujeme vědeckou metodu posouzení jejich životního cyklu. Díky tomu můžeme identifikovat smysluplné způsoby snižování uhlíkové stopy našich výrobků.

Holisticky posuzujeme vše, od surovin, přes naše dodavatele, až po způsoby výroby našich výrobků.

Britská studie posouzení životního cyklu z roku 2005 uvádí, že uhlíková stopa jednorázových plenek* pochází především ze získávání a zpracování surovin.

Po celá léta jsme proto pracovali na vylepšení designu našich plenek. Začali jsme si vybírat materiály, které budeme používat, a přešli jsme na ty účinnější, přičemž jsme zároveň snížili hmotnost plenek. Dnes se například v Evropě získává 100 % naší buničiny z odpovědných zdrojů. Ve Spojeném království pochází 100 % buničiny určené pro plenky ze zdrojů certifikovaných organizací FSC (Výbor pro správu lesů) nebo z jiných kontrolovaných zdrojů.

Milujeme menší uhlíkovou stopu | Pampers

Rostlinné materiály v povrchové vrstvě plenek Pampers Harmonie pochází z odpovědně získávané cukrové třtiny. Urychlujeme také zavádění našich čisticích ubrousků bez obsahu plastů Harmonie Coconut, které jsou ze 100 % vyrobené z rostlinných vláken.

Ve všech našich továrnách se také snažíme snížit naši uhlíkovou stopu. K tomu patří obnovitelná elektřina: nakupujeme jí 100 % pro výrobu našich plenek v Evropě.** V našich evropských*** výrobních podnicích jsme také snížili emise skleníkových plynů o více než 90 %.

Součástí našeho neustálého úsilí je aktivní spolupráce s dodavateli z celého světa na snižování naší uhlíkové stopy. Společně jsme se mezi lety 2015 a 2020 při výrobě našich materiálů vyhnuli emisím skleníkových plynů v objemu jeden milion metrických tun.**** To představuje takové snížení naší společné uhlíkové stopy, které odpovídá ročním emisím vypuštěným 215 tisíci benzínových osobních automobilů.*****

Společně můžeme vytvořit děťátkům lepší svět.

* Posouzení životního cyklu jednorázových a hadrových plenek ve Spojeném království: Aumónier a Collins a Garret (2005). Získávání a výroba surovin představuje 63 % z celkové uhlíkové stopy jednorázové plenky. ** Certifikáty obnovitelné energie z větrných elektráren *** Od roku 2007 **** Odhad je založený na snížení intenzity skleníkových plynů a na reportech dodavatelů. ***** Běžné osobní vozidlo vypouští za rok zhruba 4,6 metrických tun oxidu uhličitého. Údaj jsme převzali z www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#typical-passenger

Souhlas pro soubory cookies