Nejčastější jevy vedoucí k předčasnému porodu

Rozeznat včas známky blížícího se předčasného porodu bývá někdy složité…

Předčasnému porodu nejčastěji předchází tyto jevy:

 • zánět nebo infekce bez zjištěné příčiny,

 • zkracování děložního hrdla,

 • únik nebo ztráta plodové vody,

 • preeklampsie,

 • špatný stav plodu,

 • komplikace vícečetných těhotenství.

Platí pravidlo – čím dříve se riziko předčasného porodu odhalí, tím je větší šance jej oddálit. Dnes již existuje mnoho způsobů, jak zachytit těhotenské komplikace, které by mohly vést k předčasnému porodu. Lékaři mají také mnoho možností, jak předčasný porod oddálit, nepovede se to však vždy… Každé těhotenství je jiné a konkrétní příčiny, které k předčasnému porodu vedou, se zatím většinou nepodaří odhalit. Díky výzkumům se už dnes ví, že problémy, které vedou ke komplikacím v těhotenství, vznikají ve většině případů na úplném počátku těhotenství. Už v prvním týdnu po početí vzniká problém, který se v průběhu dalšího času stane tak velkým, že dojde k projevům – komplikacím –, které těhotnou ženu přivedou do porodnice, často mnoho týdnů před plánovaným termínem porodu. Lékaři se vždy snaží porod oddálit, jak je to jen možné, někdy však projevy přijdou náhle, bez varování. Je důležité, aby těhotné ženy věděly o těhotenských komplikacích, které mohou nastat, a jejich projevech. Mnoho běžných těhotenských obtíží lze lehko zaměnit s vážným problémem. Pokud se lékař od budoucí maminky dozví, že se necítí dobře, vždy by ji měl vyšetřit. Těhotná žena tedy nemůže za to, že u ní dochází k projevům předčasného porodu, za to nikdo nemůže. Pokud bude důvěřovat lékařům a také svému úsudku, bude v pravidelné péči a bude dodržovat všechna doporučení vzhledem ke svému stavu, udělá nejvíce pro to, aby si ve své situaci pomohla. V kostce lze říct, že i když zatím medicína neumí dokonale popsat příčiny a uspokojivě odhalit riziko předčasného porodu, současné postupy v medicíně umožňují výrazně zlepšit výsledky péče, a to jak ve smyslu oddálení porodu, tak zlepšení výsledků péče o předčasně narozené děti.

75 % předčasných porodů začíná spontánně na základě projevů postupujícího porodu.

PROJEVY:

 1. kontrakce dělohy

 2. zkracování děložního hrdla

 3. odtok plodové vody

25 % předčasných porodů je indikováno lékařem, tedy bez ohledu na projevy postupujícího porodu.

DŮVODY:

 1. preeklampsie

 2. jiné vážné zdravotní důvody matky

 3. špatný stav plodu podle monitoru (CTG – kardiotokografie)


Obsah článku pochází z knihy Nedoklubka s názvem Když přichází na svět miminka do dlaně.

ČERNÝ, Andrej, MUDr. Nejčastější jevy vedoucí k předčasnému porodu [online]. 2020-11-01, Nedoklubko [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.nedoklubko.cz/2020/11/01/nejcastejsi-jevy-vedouci-k-predcasnemu-porodu/

Souhlas pro soubory cookies