Oficiální pravidla charitativní akce „Pampers Preemie“

1. Pořadatel a administrátor

Pořadatelem charitativní akce „Pampers Preemie (dále jen „charity“) je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika, spisová značka C 95248 vedená u Městského soudu v Praze  (dále jen „pořadatel“).

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže

Soutěž probíhá ve všech zapojených řetězcích moderního/tradičního a eCOM trhu, specificky v síti drogérií dm CZ, Rossmann a Teta, v hypermarketech Globus, Tesco a Kaufland, v supermarketech Billa a online na Mall.cz, ProDěti.cz, Alza.cz, Feedo.cz nebo na Rohlik.cz na území České republiky (dále jen „místo konání charity“) v období od 1.8. do 30.9.2018 včetně (dále jen „rozhodné období“). Každý zapojený řetězec si sám přesně definuje v rámci rozhodného období přesný termín zapojení se do charity.

Do charity jsou zapojeny všechny plenky a plenkové kalhotky Pampers (dále jen společně jako „výrobek“). Charita se vztahuje na ty výrobky, které jsou prodávány v místě konání charity v rozhodném období.

3. Účastníci charity

Charity se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba pobývající na území České republiky, která splní podmínky charity, uvedené v těchto pravidlech (dále jen „účastník“).

4. Účast v charitě a předání prostředků

Účastník se zapojí do charity tím, že v průběhu rozhodného období v místě konání soutěže koupí libovolný výrobek značky Pampers v jakékoli hodnotě. Účastník se může do charity zapojit i opakovaně a to vždy s novým nákupem výrobků Pampers během rozhodného období.

Po skončení rozhodného období administrátor spočítá výši darované částky na základě konečného fakturačního obratu bez daně v místě konání soutěže. Přesná částka se bude definovat jako 0.40% z této celkové částky a to až do max. výše 1 milionu korun.  Zároveň se „pořadatel“ charity zavazuje poskytnout zdarma všem perionatologickým centrům v České republice stejné množství plenek Preemie pro předčasně narozená miminka, kolik bylo prodáno výrobků v rozhodném období v místě konání soutěže.

Výše darované částky bude komunikována, jak v rámci webu Pampers.cz, tak i během oslavy Dne předčasně narozených děti na Žofíně, dne 9. 11. 2018.

5. Darovaná částka Darovaná částka bude rozdělena na: i) podporu nestátní neziskové rodičovské organizace Nedoklubko pomáhající předčasně narozeným miminkům a jejich rodinám a na ii) nákup nezbytně nutných pomůcek pro předčasně narozená miminka v rámci perinatologických center v rámci České republiky.

6. Osobní údaje a osobnostní práva

V rámci této charity se nebudou sbírat ani evidovat žádná osobní data, která by podléhala zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“).

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním darované částky.

Nestátní, nezisková, rodičovská organizace Nedoklubko si předem odsouhlasí s pořadatelem charity způsob a formu využití darované částky na podporu předčasně narozených děti. Darovaná částka musí být použita na podporu předčasně narozených dětí a to nejpozději do 30.6. 2019.

Nákup nezbytně nutných pomůcek pro předčasně narozená miminka v rámci perinatologických center v rámci České republiky bude probíhat dle zjištění reálných potřeb jednotlivých center. Následný nákup pomůcek proběhne nejpozději do 30. 6. 2019.

Pořadatel může termín konání charity prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla charity či ji úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách www.pampers.cz.  

V Praze, 26. 7. 2018

Souhlas pro soubory cookies