Včasná diagnostika rizika předčasného porodu

Autor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., vedoucí Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky 1. LF UK Praha a VFN Praha

Foto: Jan Šilpoch

Screening preeklampsie v I. trimestru jako prevence předčasného porodu

Preeklampsie je vážná těhotenská komplikace, která může ohrozit vývoj plodu i ženu samotnou, pokud tento stav není včas podchycen a žena nemá odpovídající péči. Objevuje se ve druhé polovině, resp. spíše ve třetím trimestru těhotenství, a může se rozvinout i u jinak zcela zdravé ženy. Doprovází ji vysoký krevní tlak a zvýšené množství bílkovin v moči ženy.

Preeklampsie se vyskytuje v ČR u dvou až čtyř procent těhotných žen, které očekávají svého prvního potomka. Její výskyt je častější u vícerodiček a těhotných ve věku nad 40 let. Se stále se zvyšujícím věkem rodiček stoupá i frekvence preeklampsie v populaci. Důsledkem preeklampsie může být předčasný porod velmi nezralého plodu. Důležité je vědět, že příznaky preeklampsie se nesmějí podcenit.

Co přesně preeklampsii způsobuje, není zatím zcela jasné, ale k rozvoji může dojít i u zcela zdravé ženy a nástup může být velmi rychlý. Předpokládá se, že příčinou preeklampsie je porucha placentace, tj. uchycení placenty na stěnu děložní na samém začátku těhotenství, tedy ještě před 16. týdnem těhotenství. Preeklampsie může přejít v eklampsii, která se projevuje křečemi a hlubokou ztrátou vědomí, při kterém jsou žena i plod přímo ohroženy na životě.

Jaké jsou nové možnosti prevence a včasné diagnostiky?

Preeklampsie je vážný stav, jehož rozvoji současná medicína neumí zabránit, ale nabízí možnost včas odhalit riziko jejího vzniku a umožnit prevenci a snížení rizika tohoto onemocnění. Těhotným doporučujeme stanovení rizika preeklampsie na konci prvního trimestru jako součást tzv. kombinovaného prvotrimestrálního screeningu. Jde o vyšetření zaměřené na těhotenské komplikace obecně. Prvotrimestrální screening se musí provést v období mezi 11.–14. týdnem těhotenství (kdy plod měří od hlavy k zadečku mezi 45–85 mm). Stanovuje se osobní riziko preeklampsie, růstové restrikce, riziko předčasného porodu a riziko chromozomálních poruch.

V rámci vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem preeklampsie posuzujeme jejich zdravotní historii (anamnézu), stanovujeme přesné stáří těhotenství a měříme průtok krve v děložních arteriích (tepnách) ultrazvukem a stanovujeme biochemické parametry v mateřské krvi (specifického těhotenského proteinu PAPP-A a PlGF).

Asi u 10 % těhotných se po absolvování testu zjistí vyšší riziko preeklampsie. Důležité je, že jsme schopni rozvoji preeklampsie aktivně zabránit preventivním podáváním nízkodávkovaného aspirinu (100–150 mg), který sníží riziko rozvoje preeklampsie před 34. týdnem až o 82 %. Abychom mohli prevenci realizovat, potřebujeme nalézt právě skupinu s vyšším rizikem onemocnění – a to nám tento screening umožnuje.

Řada lékařů screening preeklampsie neprovádí, proto je lepší se předem informovat. Informace o pracovištích, které provádějí screening v I. trimestru, je k dispozici například na www.abctehotenstvi.cz.

V souvislosti s posouzením rizika preeklampsie lze v polovině těhotenství vedle krevního tlaku vyšetřit také cévy zásobující dělohu (odpor v děložních arteriích) a upřesnit riziko preeklampsie u každé těhotné.

U těhotných ve II. a III. trimestru, které mají opakovaně zvýšený krevní tlak (140/90) a orientačně bílkovinu v moči, lze vyšetřením z krve (poměrem testů sFlt-1/PlGF) s vysokou spolehlivostí krátkodobě vyloučit či potvrdit riziko rozvoje preeklampsie.

Při skutečném průkazu rozvoje preeklampsie je třeba ženu okamžitě hospitalizovat. Během hospitalizace lékaři průběžně vyhodnocují riziko ohrožení života ženy či plodu, případně těhotenství předčasně ukončí a provedou porod císařským řezem.

calda1-768x450

Obrázek 1 Screening a management preeklampsie v průběhu těhotenství. Calda P, Labor Aktuell, ročník 23 | číslo 4 | rok 2019

Důležité informace pro těhotnou

Obsah článku pochází z knihy Nedoklubka s názvem Když přichází na svět miminka do dlaně.

CALDA, Pavel, prof. MUDr., CSc. Včasná diagnostika rizika předčasného porodu [online]. 2020-11-20, , Nedoklubko [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.nedoklubko.cz/2020/11/20/vcasna-diagnostika-rizika-predcasneho-porodu/ 

Souhlas pro soubory cookies