Co je třeba vzít v úvahu při pojmenování svého dítěte po členech rodiny

Pojmenovat svého maličkého po někom z rodiny je vždycky projevem lásky nebo úcty k dotyčnému. Ale taky vás to může pěkně potrápit! Čtěte dál a dozvíte se, které věci je třeba vzít v úvahu, než začnete vytahovat jména z rodokmenu!

Nezačínejte, pokud to nemůžete dokončit

Váš dědeček se jmenoval Jiří a měli jste ho moc rádi, a Jiří je navíc takové skvělé jméno pro silné muže. Bylo jasné, že svému prvorozenému synovi dáte jméno Jiří. Potom je však na cestě druhé dítě a tady trochu váháte pojmenovat ho po druhém dědečkovi Leslie.

Nechcete, aby za jménem vašeho staršího syna stál takový skvělý příběh, a mladší syn měl jméno, které jste si sotva stačili oblíbit. Takže budete muset buď přijít s rovnocenným jménem pro svého druhorozeného syna, anebo přehodnotit opětovné použití jména, k němuž se váže rodinná tradice.

Nikoho nevynechávejte

Pokud se chystáte dát svému dítěti jméno po někom, kdo ještě žije, je to v pořádku – pokud to však neznamená vynechat někoho jiného. Příbuzní, kteří již dávno nežijí, si nebudou moci stěžovat, že jste je opominuli, pokud však začnete dětem dávat jména po sourozencích, buď vám dojdou sourozenci, nebo děti.

Ať to má smysl

Příběh, který se váže ke jménu, může mít docela velký význam. Má-li dítě jméno, za nímž takový příběh stojí, může ho to motivovat k tomu, aby se chovalo jako dotyčná osoba a mělo stejně dobré vlastnosti jako ona. Pokud tato osoba ještě žije, zvažte, že jí povíte, proč byste chtěli použít její jméno, a požádejte o svolení. Může to být hluboce dojemný okamžik, kdy takové osobě vyjadřujete úctu a touhu pokračovat v jejím odkazu.

Dělejte to po svém

I když ve vaší rodině existuje dlouholetá tradice pojmenovávání dětí, nemusíte se jí řídit. Tohle je vaše dítě, které bude dané jméno (s největší pravděpodobností) nosit po zbytek svého života. Takže i když můžete určitě zvažovat jména, která se ve vaší rodině tradičně dávají, nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout, jaké jméno se podle vás nejlépe hodí k vašemu maličkému.

Souhlas pro soubory cookies