Pampers a udržitelný rozvoj

Věříme, že společně vytváříme děťátkům lepší svět. Již více než 50 let pečujeme o šťastný a zdravý vývoj děťátek na celém světě tím, že poskytujeme bezpečné a kvalitní výrobky, kterým každý den důvěřují miliony rodičů, pečovatelů a zdravotníků v různých komunitách.

Chápeme také to, že se mnoho rodičů ptá, jak jednorázové plenky a čisticí ubrousky zapadají do konceptu udržitelného života. Ti rodiče, kteří jsou ekologicky uvědomělí, přemýšlí dál než jen k výměně další plenky a snaží se zvažovat svou celkovou ekologickou stopu.

Udržitelný rozvoj | Pampers

My v Pampers souhlasíme s názorem, že by se rodiče neměli rozhodovat mezi tím, co je nejlepší pro jejich děťátko, a co je zároveň dobré pro planetu. Usilovně pracujeme na naší části úkolů, jejichž řešení sníží zátěž na životní prostředí a zároveň vytvoří děťátkům lepší svět. Nemůžeme to však zvládnout sami. Proto se při řešení světových výzev spojujeme s vědci, inovátory a partnery, protože nás všechny inspiruje velká láska, již pociťují rodiče ke svým děťátkům.

Na naší cestě zjišťujeme, jak zmenšit uhlíkovou stopu, snížit množství odpadu a jak dosáhnout lepší budoucnosti pro každé děťátko a jeho planetu. Stanovili jsme si globální úkoly, které nazýváme Big Acts of Love (Velké činy lásky) v nichž jsou zahrnuté naše cíle do roku 2030.

Udržitelný rozvoj | Pampers

Velké činy lásky Pampers: Naše cíle do roku 2030

Toto jsou naše cíle, které jsme si v celosvětovém měřítku stanovili do roku 2030.

Láska ke každému děťátku

Chceme poskytnout všem děťátkům bezpečný, šťastný a zdravý start do života.

Hlavní cíl I nadále budeme poskytovat bezpečné a kvalitní výrobky, budeme zvyšovat transparentnost složení a zároveň budeme zajišťovat jejich ověřený výkon.

  • Láska k předčasně narozeným děťátkům Pomáháme předčasně narozeným děťátkům k nejlepšímu možnému startu do života tím, že podporujeme* tato děťátka, jejich rodiče a odborníky z novorozeneckých oddělení.

  • Láska k plenkám pro všechny Podporujeme lidi ve složitých situacích tím, že neustále darujeme plenky rodinám v nouzi – rodinám, které žijí v chudobě, nebo byly postižené katastrofami.

  • Láska k rovnosti a inkluzi V naší komunikaci podporujeme různorodé, rovné a inkluzivní zobrazování dětí, rodičů a pečovatelů. Usnadňujeme dostupnost prostřednictvím designu našich výrobků, internetových stránek, aplikací a reklamy.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět zde.

Láska k menší uhlíkové stopě

Jedním z cílů naší společnosti do roku 2040 jsou nulové emise skleníkových plynů, čímž chceme přispět k akčnímu plánu změny klimatu.

Hlavní cíl Aktivně přispívat k vědecky podloženému cíli naší společnosti, kterým je snížení emisí v našich továrnách o 50 % a v celém dodavatelském řetězci o 40 %**.

  • Láska k materiálům s menší uhlíkovou stopou Pro naše plenky a čisticí ubrousky chceme k používat materiály, které jsou z 50 % udržitelné nebo z 50 % biologické, recyklované a obnovitelné. Pokračujeme ve snaze snížit v našich obalech o 50 % množství plastů na bázi primární ropy***.

  • Láska k obnovitelné elektřině Chceme zajistit, aby všechny továrny na výrobky pro péči o děti nakupovaly 100 % obnovitelné elektřiny.

  • Láska k odpovědným dodavatelům Prostřednictvím našeho inovačního programu udržitelného dodavatelského řetězce spolupracujeme s našimi klíčovými dodavateli na vývoji strategií snižování uhlíkové stopy.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět zde.

Láska k menšímu množství odpadu

Usilovně pracujeme na snižování odpadu z plenek prostřednictvím inovací, vzdělávacích programů a partnerství.

Hlavní cíl Investujeme 10 milionů dolarů do partnerství a spojenectví, abychom pomohli identifikovat cirkulární řešení odpadu z plenek. Naše zjištění budeme sdílet, abychom pomohli urychlit snižování odpadu v našem odvětví.

  • Láska ke snižování I nadále budeme investovat do inovací, které v období, kdy děťátko používá plenky****, sníží množství v nich používaného materiálu. Rodičům budeme poskytovat návod, díky kterému budou moci používat a likvidovat plenky a čisticí ubrousky odpovědně.

  • Láska k opakovanému používání Pokračujeme v investicích do inovací vedoucích k možnosti opakovaného používání. Do roku 2025 chceme uvést naše opakovaně použitelné výrobky do více zemí.

  • Láska k recyklaci Chceme dosáhnout recyklovatelnosti u 100 % našich obalů*****

Více o tomto tématu se můžete dozvědět zde.

* Více o našem programu Preemie si můžete přečíst na našich internetových stránkách. ** Cíle 1. a 2. etapy jsou založené na výchozím bodu v roce 2010, výchozím bodem pro cíl 3. etapy je rok 2020. Naše cíle 3. etapy, připravené v souladu s iniciativou SBTi (iniciativa cílů založených na vědeckých poznatcích), zahrnují do roku 2030 následující: do roku 2030 snížení emisí způsobených v rámci dodavatelského řetězce prioritními kategoriemi o 40 % na výrobní jednotku. Prioritní kategorie společnosti P&G představují více než 90 % veškerých emisí v rámci dodavatelského řetězce společnosti P&G. Dále je naším cílem snížení celosvětové intenzity emisí z nákladní dopravy hotových výrobků o 50 %. *** Výchozím bodem je rok 2017. **** Podle vědeckých závěrů má snižování množství materiálu největší vliv na zmenšování dopadu našich výrobků na životní prostředí. ***** V místech, kde existují továrny.

Souhlas pro soubory cookies